Alles aufklappen/zuklappen
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldbarren 1g HERAEUS - "Resale"

79,61 €

0,00 €

Goldbarren 10g "Resale" (div. Hersteller)

728,67 €

0,00 €

Goldbarren 20g DEGUSSA - "Resale"

1.448,87 €

0,00 €

Goldbarren 20g HERAEUS - "Resale"

1.455,49 €

0,00 €

Goldbarren 1oz "Resale" (div. Hersteller)

2.243,07 €

0,00 €

Goldbarren 1oz HERAEUS - "Resale"

2.245,07 €

0,00 €

Goldbarren 1oz DEGUSSA - "Resale"

2.253,34 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (10x 1/10oz CombiBar) "Resale"

2.312,31 €

0,00 €

Goldbarren 50g "Resale" (div. Hersteller)

3.597,91 €

0,00 €

Goldbarren 50g HERAEUS - "Resale"

3.608,99 €

0,00 €

Goldbarren 50g DEGUSSA - "Resale"

3.611,58 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (50x 1g Au CombiBar) - "Resale"

3.682,99 €

0,00 €

Goldbarren 100g "Resale" (div. Hersteller)

7.184,85 €

0,00 €

Goldbarren 100g HERAEUS - "Resale"

7.192,03 €

0,00 €

Goldbarren 100g DEGUSSA - "Resale"

7.196,34 €

0,00 €

Goldbarren 250g HERAEUS - "Resale"

17.999,04 €

0,00 €

Goldbarren 10oz "Resale" (div. Hersteller)

22.522,53 €

0,00 €

Goldbarren 500g "Resale" (div. Hersteller)

35.945,76 €

0,00 €

Goldbarren 500g HERAEUS - "Resale"

35.952,94 €

0,00 €

Goldbarren 1000g "Resale" (div. Hersteller)

71.812,52 €

0,00 €

Goldbarren 1000g DEGUSSA (alte Form)

71.848,43 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldbarren 10g "Goldknuffel" Au-Gussbarren

730,28 €

0,00 €

Goldbarren 20g Au-Gussbarren, Feingold

1.457,72 €

0,00 €

Goldbarren 1oz "Goldknuffel" Au-Gussbarren

2.244,96 €

0,00 €

Goldbarren 1oz Au-Gussbarren, Feingold

2.247,07 €

0,00 €

Goldbarren 1oz Au ESG (klassischer Sargbarren)

2.251,04 €

0,00 €

Goldbarren 50g "Goldknuffel" Au-Gussbarren

3.599,22 €

0,00 €

Goldbarren 50g Au-Gussbarren, Feingold

3.606,45 €

0,00 €

Goldbarren 50g Au ESG (klassischer Sargbarren)

3.610,40 €

0,00 €

Goldbarren 100g Au-Gussbarren, Feingold

7.205,40 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldbarren 1g Auropelli-Barren Responsible-Gold

85,44 €

0,00 €

Goldbarren 2,5g Auropelli-Barren Responsible-Gold

196,07 €

0,00 €

Goldbarren 5g Auropelli-Barren Responsible-Gold

380,02 €

0,00 €

Goldbarren 10g Auropelli-Barren Responsible-Gold

744,16 €

0,00 €

Goldbarren 20g Auropelli-Barren Responsible-Gold

1.465,98 €

0,00 €

Goldbarren 1oz Auropelli-Barren Responsible-Gold

2.260,11 €

0,00 €

Goldbarren 50g Auropelli-Barren Responsible-Gold

3.625,18 €

0,00 €

Goldbarren 100g Auropelli-Barren Responsible-Gold

7.230,10 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldbarren 1g HERAEUS - "Resale"

79,61 €

0,00 €

Goldbarren 1g HERAEUS, geprägt

84,83 €

0,00 €

Goldbarren 1g "Kinebar" HERAEUS

86,91 €

0,00 €

Goldbarren 2g "Kinebar" HERAEUS

164,68 €

0,00 €

Goldbarren 5g HERAEUS, geprägt

378,25 €

0,00 €

Goldbarren 5g "Kinebar" HERAEUS

384,84 €

0,00 €

Goldbarren 10g HERAEUS, geprägt

740,77 €

0,00 €

Goldbarren 10g "Kinebar" HERAEUS

743,62 €

0,00 €

Goldbarren "Multi-Disc" (10x 1g Gold) HERAEUS

807,94 €

0,00 €

Goldbarren 20g HERAEUS - "Resale"

1.455,49 €

0,00 €

Goldbarren 20g HERAEUS, geprägt

1.473,80 €

0,00 €

Goldbarren 20g "Kinebar" HERAEUS

1.476,80 €

0,00 €

Goldbarren 1oz HERAEUS - "Resale"

2.245,07 €

0,00 €

Goldbarren 1oz HERAEUS, geprägt

2.267,24 €

0,00 €

Goldbarren 1oz "Kinebar" HERAEUS

2.274,64 €

0,00 €

Goldbarren 50g HERAEUS - "Resale"

3.608,99 €

0,00 €

Goldbarren 50g HERAEUS, gegossen

3.628,77 €

0,00 €

Goldbarren 50g HERAEUS, geprägt

3.630,37 €

0,00 €

Goldbarren 100g HERAEUS - "Resale"

7.192,03 €

0,00 €

Goldbarren 100g HERAEUS, gegossen

7.237,16 €

0,00 €

Goldbarren 100g HERAEUS, geprägt

7.244,34 €

0,00 €

Goldtafel HERAEUS (100x 1g Gold) "CombiBar"

7.328,44 €

0,00 €

Goldbarren 250g HERAEUS - "Resale"

17.999,04 €

0,00 €

Goldbarren 250g HERAEUS, gegossen

18.082,90 €

0,00 €

Goldbarren 500g HERAEUS - "Resale"

35.952,94 €

0,00 €

Goldbarren 500g HERAEUS, gegossen

36.104,89 €

0,00 €

Goldbarren 1000g HERAEUS, gegossen

72.219,58 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldbarren 1g "Kinebar" HERAEUS

86,91 €

0,00 €

Goldbarren 1g "Lipizzaner" MÜNZE ÖSTERREICH

89,61 €

0,00 €

Goldbarren 2g "Kinebar" HERAEUS

164,68 €

0,00 €

Goldbarren 5g "Kinebar" HERAEUS

384,84 €

0,00 €

Goldbarren 5g "Lipizzaner" MÜNZE ÖSTERREICH

386,04 €

0,00 €

Goldbarren 10g "Lipizzaner" MÜNZE ÖSTERREICH

743,47 €

0,00 €

Goldbarren 10g "Kinebar" HERAEUS

743,62 €

0,00 €

Goldbarren 20g "Kinebar" HERAEUS

1.476,80 €

0,00 €

Goldbarren 1oz "Kinebar" HERAEUS

2.274,64 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldbarren 10g Rand Refinery "Elefanten-Motiv"

741,97 €

0,00 €

Goldbarren 1oz Rand Refinery "Elefanten-Motiv"

2.265,66 €

0,00 €

Goldbarren 50g Rand Refinery "Elefanten-Motiv"

3.634,77 €

0,00 €

Goldbarren 100g Rand Refinery "Elefanten-Motiv"

7.236,16 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldbarren 1g DEGUSSA - "Resale"

78,11 €

0,00 €

Goldbarren 10g DEGUSSA (alte Form)

733,31 €

0,00 €

Goldbarren 20g DEGUSSA - "Resale"

1.448,87 €

0,00 €

Goldbarren 20g DEGUSSA (alte Form)

1.464,62 €

0,00 €

Goldbarren 1oz DEGUSSA, "Sargbarren H+M"

2.252,56 €

0,00 €

Goldbarren 1oz DEGUSSA - "Resale"

2.253,34 €

0,00 €

Goldbarren 1oz DEGUSSA, im Blister

2.256,56 €

0,00 €

Goldbarren 50g DEGUSSA - "Resale"

3.611,58 €

0,00 €

Goldtafel DEGUSSA (50x 1g Gold) "CombiBar"

3.692,99 €

0,00 €

Goldbarren 100g DEGUSSA - "Resale"

7.196,34 €

0,00 €

Goldbarren 100g DEGUSSA, im Blister

7.206,80 €

0,00 €

Goldbarren 100g DEGUSSA, gegossen

7.207,80 €

0,00 €

Goldbarren 100g DEGUSSA (alte Form)

7.213,39 €

0,00 €

Goldbarren 1000g DEGUSSA (alte Form)

71.848,43 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldbarren 1g "C.HAFNER - Prägeform"

84,01 €

0,00 €

Goldbarren 1oz "C.HAFNER - Gussform"

2.257,54 €

0,00 €

Goldbarren 50g "C.HAFNER - Gussform"

3.615,40 €

0,00 €

Goldbarren 50g "C.HAFNER - Prägeform"

3.623,58 €

0,00 €

Goldbarren 100g "C.HAFNER - Gussform"

7.209,92 €

0,00 €

Goldbarren 100g "C.HAFNER - Prägeform"

7.211,12 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldbarren 1g UMICORE/Blister m. Zertifikat

84,39 €

0,00 €

Goldbarren 2,5g UMICORE/Blister m. Zertifikat

198,66 €

0,00 €

Goldbarren 5g UMICORE/Blister m. Zertifikat

385,40 €

0,00 €

Goldbarren 10g UMICORE/Blister m. Zertifikat

742,17 €

0,00 €

Goldbarren 20g UMICORE/Blister m. Zertifikat

1.470,78 €

0,00 €

Goldbarren 1oz UMICORE/Blister m. Zertifikat

2.271,71 €

0,00 €

Goldbarren 50g UMICORE/Blister m. Zertifikat

3.629,36 €

0,00 €

Goldbarren 100g UMICORE,gegossen

7.211,60 €

0,00 €

Goldbarren 100g UMICORE/Blister m. Zertifikat

7.227,16 €

0,00 €

Goldbarren 250g UMICORE,gegossen

17.991,04 €

0,00 €

Goldbarren 500g UMICORE,gegossen

36.023,98 €

0,00 €

Goldbarren 1000g UMICORE, gegossen

72.034,96 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldbarren 1g im Investmentblister

77,91 €

0,00 €

Goldbarren 1g Feingoldbarren (Querformat)

83,05 €

0,00 €

Goldbarren 1g "Ottifant - Au!" (Motivbox)

84,68 €

0,00 €

Goldbarren 1g "Küssende Ottifanten" (Motivbox)

84,68 €

0,00 €

Goldbarren 2,5g Feingoldbarren (Querformat)

197,52 €

0,00 €

Goldbarren 5g Feingoldbarren (Querformat)

373,66 €

0,00 €

Goldbarren 10g Feingoldbarren (Querformat)

741,41 €

0,00 €

Goldbarren 20g Feingoldbarren (Querformat)

1.458,75 €

0,00 €

Goldbarren 1oz Feingoldbarren (Querformat)

2.253,31 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldbarren 1g VALCAMBI, geprägt

83,29 €

0,00 €

Goldbarren 2,5g VALCAMBI, geprägt

193,12 €

0,00 €

Goldbarren 5g VALCAMBI, geprägt

375,74 €

0,00 €

Goldbarren 10g VALCAMBI, geprägt

741,19 €

0,00 €

Goldbarren 20g VALCAMBI, geprägt

1.462,79 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (20x 1g Au) "CombiBar"

1.515,00 €

0,00 €

Goldbarren 25x 1g VALCAMBI (Masterbox)

2.057,15 €

0,00 €

Goldbarren 1oz VALCAMBI, geprägt

2.260,51 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (10x 1/10oz CombiBar) "Resale"

2.312,31 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (10x 1/10oz Au) "CombiBar"

2.318,21 €

0,00 €

Goldbarren 50g VALCAMBI, gegossen

3.618,58 €

0,00 €

Goldbarren 50g VALCAMBI, geprägt

3.622,53 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (50x 1g Au CombiBar) - "Resale"

3.682,99 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (50x 1g Au) "CombiBar"

3.704,99 €

0,00 €

Goldbarren 25x 2,5g VALCAMBI (Masterbox)

4.809,94 €

0,00 €

Goldbarren 100g VALCAMBI, gegossen

7.207,62 €

0,00 €

Goldbarren 100g VALCAMBI, geprägt

7.212,92 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (100x 1g Au) "CombiBar"

7.370,80 €

0,00 €

Goldbarren 25x 5g VALCAMBI (Masterbox)

9.374,98 €

0,00 €

Goldbarren 250g VALCAMBI, gegossen

17.999,04 €

0,00 €

Goldbarren 250g VALCAMBI, geprägt

18.013,04 €

0,00 €

Goldbarren 25x 10g VALCAMBI (Masterbox)

18.511,20 €

0,00 €

Goldbarren 500g VALCAMBI, gegossen

36.022,43 €

0,00 €

Goldbarren 1000g VALCAMBI, gegossen

71.904,33 €

0,00 €

Goldbarren 25x 100g VALCAMBI (Masterbox)

180.297,86 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldbarren 1g THE PERTH MINT "Känguru"

84,53 €

0,00 €

Goldbarren 5g THE PERTH MINT "Känguru"

377,90 €

0,00 €

Goldbarren 10g THE PERTH MINT "Känguru"

740,94 €

0,00 €

Goldbarren 20g THE PERTH MINT "Känguru"

1.467,49 €

0,00 €

Goldbarren 1oz THE PERTH MINT gegossen quadratische Form

2.262,66 €

0,00 €

Goldbarren 1oz THE PERTH MINT "Känguru"

2.265,16 €

0,00 €

Gold Münzbarren 1oz "Rectangular Dragon 2022"

2.300,54 €

0,00 €

Gold Münzbarren 1oz "Rectangular Dragon 2020"

2.317,38 €

0,00 €

Goldbarren 50g THE PERTH MINT "Känguru"

3.630,64 €

0,00 €

Goldbarren 100g THE PERTH MINT "Känguru"

7.231,16 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Quattro Preziosi 4 x 1g Edeldruck

171,45 €

0,00 €

Quattro Preziosi 4 x 1g Pizza

171,45 €

0,00 €

Adventskalender Edelmetall-Box (2x1g Au & 22x1g Ag) in CombiPurse

244,12 €

0,00 €

Goldbarren 4g "Mit Gold durchs Jahr" (Flip)

317,72 €

0,00 €

Goldtafel (5x 1g Feingold) "CombiBar"

377,86 €

0,00 €

Goldmünze 5 x 1g "CombiStar" (Cook Islands)

419,93 €

0,00 €

Goldtafel (10x 1g Feingold) "CombiBar"

748,00 €

0,00 €

Goldinvader One (10x1g Au & 14x1g Ag) in CombiPurse

828,28 €

0,00 €

Quattro-Box (4x6g Au,Ag,Pd,Pt) in CombiPurse

1.012,84 €

0,00 €

Goldinvader Two (14x1g Au & 10x1g Ag) in CombiPurse

1.120,36 €

0,00 €

Goldtafel (20x 1g Feingold) "CombiBar"

1.490,00 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (20x 1g Au) "CombiBar"

1.515,00 €

0,00 €

Goldtafel (50x 0,5g Feingold) "CombiBar"

1.855,70 €

0,00 €

Goldtafel (10x 1/10oz Feingold) "CombiBar"

2.307,17 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (10x 1/10oz CombiBar) "Resale"

2.312,31 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (10x 1/10oz Au) "CombiBar"

2.318,21 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (50x 1g Au CombiBar) - "Resale"

3.682,99 €

0,00 €

Goldtafel (50x 1g Feingold) "CombiBar"

3.684,22 €

0,00 €

Goldtafel (100x 0,5g Feingold) "CombiBar"

3.696,00 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (50x 1g Au) "CombiBar"

3.704,99 €

0,00 €

Goldtafel (100x 1g Feingold) "CombiBar"

7.355,62 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (100x 1g Au) "CombiBar"

7.370,80 €

0,00 €

Investmentpaket (10x 50g Goldtafel)

36.848,08 €

0,00 €

Investmentpaket (10x 100g Goldtafel)

73.545,86 €

0,00 €

Investmentpaket (20x 50g Goldtafel)

73.715,05 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldtafel (5x 1g Feingold) "CombiBar"

377,86 €

0,00 €

Goldtafel (10x 1g Feingold) "CombiBar"

748,00 €

0,00 €

Goldtafel (20x 1g Feingold) "CombiBar"

1.490,00 €

0,00 €

Investmentpaket (10x 50g Goldtafel)

36.848,08 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (50x 1g Au CombiBar) - "Resale"

3.682,99 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (10x 1/10oz CombiBar) "Resale"

2.312,31 €

0,00 €

Goldtafel (50x 0,5g Feingold) "CombiBar"

1.855,70 €

0,00 €

Goldtafel (100x 0,5g Feingold) "CombiBar"

3.696,00 €

0,00 €

Goldtafel (10x 1/10oz Feingold) "CombiBar"

2.307,17 €

0,00 €

Adventskalender Edelmetall-Box (2x1g Au & 22x1g Ag) in CombiPurse

244,12 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (100x 1g Au) "CombiBar"

7.370,80 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (50x 1g Au) "CombiBar"

3.704,99 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (10x 1/10oz Au) "CombiBar"

2.318,21 €

0,00 €

Goldtafel VALCAMBI (20x 1g Au) "CombiBar"

1.515,00 €

0,00 €

Goldtafel HERAEUS (100x 1g Gold) "CombiBar"

7.328,44 €

0,00 €

Goldbarren 4g "Mit Gold durchs Jahr" (Flip)

317,72 €

0,00 €

Quattro-Box (4x6g Au,Ag,Pd,Pt) in CombiPurse

1.012,84 €

0,00 €

Goldmünze 5 x 1g "CombiStar" (Cook Islands)

419,93 €

0,00 €

Quattro Preziosi 4 x 1g Edeldruck

171,45 €

0,00 €

Quattro Preziosi 4 x 1g Pizza

171,45 €

0,00 €

Investmentpaket (20x 50g Goldtafel)

73.715,05 €

0,00 €

Investmentpaket (10x 100g Goldtafel)

73.545,86 €

0,00 €

100g Quattro Preziosi CombiBar

4.036,36 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Investmentpaket BRD "4x 50Euro Goldmünzen"

2.380,04 €

0,00 €

Goldmünze 50 Euro "Orchesterhorn" 2020 Musikinstrumente (Deutschland)

588,47 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Einigkeit" 2020 Säulen der Demokratie (Deutschland)

1.128,86 €

0,00 €

Flussgold-Medaille "Reiher am Fluss Rheingold" mit gravierbarer Rückseite

955,56 €

0,00 €

Flussgold-Medaille 2021 "Mogontiacvm Rheingold"

943,17 €

0,00 €

Goldmünze 50 Euro "Pauke" 2021 Musikinstrumente (Deutschland)

570,88 €

0,00 €

Goldmünze 50 Euro "Konzertgitarre" 2022 Musikinstrumente (Deutschland)

594,88 €

0,00 €

Goldmünze 20 Euro "Kegelrobbe" 2022 Rückkehr der Wildtiere (Deutschland)

290,74 €

0,00 €

Goldmünze "20Euro BRD Komplettset Heimische Vögel" (2016-2021)

2.011,33 €

0,00 €

Goldmünze 50 Euro "Ernährung" 2023 Deutsches Handwerk (Deutschland)

652,11 €

0,00 €

Goldmünze 1 DM (Goldmark)

896,99 €

0,00 €

Goldmünze "200 Euro BRD 2002 Euro-Einführ.",Kapsel

2.566,05 €

0,00 €

Goldmünze "200 Euro BRD 2002 Euro-Einführ." Etui

2.847,38 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Dom zu Speyer" 2019 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.139,02 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Recht" 2021 Säulen der Demokratie (Deutschland)

1.139,02 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Augustusburg" 2018 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.160,19 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Wittenberg" 2017 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.143,02 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Regensburg" 2016 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.139,02 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Oberes Mittelrheintal" 2015 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.139,02 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Lorsch" 2014 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.127,86 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Dessau-Wörlitz" 2013 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.127,86 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Aachen" 2012 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.127,86 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Wartburg" 2011 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.127,86 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Würzburg" 2010 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.127,86 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Trier" 2009 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.127,86 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Goslar" 2008 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.127,86 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Lübeck" 2007 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.127,86 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Weimar" 2006 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.127,86 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Fußball WM" 2005 FIFA Weltmeisterschaft Deutschland 2006

1.127,86 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Bamberg" 2004 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.127,86 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Quedlinburg" 2003 Unesco-Weltkulturerbe (Deutschland)

1.127,86 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Euro-Einführung" 2002 (Deutschland)

1.127,86 €

0,00 €

Investmentpaket BRD "20 x 100 Euro Goldmünzen"

22.343,70 €

0,00 €

Goldmünze 50 Euro "Hammerflügel" 2019 Musikinstrumente (Deutschland)

596,64 €

0,00 €

Goldmünze 50 Euro "Kontrabass" 2018 Musikinstrumente (Deutschland)

581,05 €

0,00 €

Goldmünze 50 Euro "Lutherrose" 2017 Reformation (Deutschland)

583,05 €

0,00 €

Goldmünze 20 Euro "Pirol" 2017 Heimische Vögel (Deutschland)

310,50 €

0,00 €

Goldmünze 20 Euro "Linde" 2015 Deutscher Wald (Deutschland)

293,53 €

0,00 €

Goldmünze 20 Euro "Kastanie" 2014 Deutscher Wald (Deutschland)

292,74 €

0,00 €

Goldmünze 20 Euro "Kiefer" 2013 Deutscher Wald (Deutschland)

299,53 €

0,00 €

Goldmünze 20 Euro "Fichte" 2012 Deutscher Wald (Deutschland)

298,53 €

0,00 €

Goldmünze 20 Euro "Buche" 2011 Deutscher Wald (Deutschland)

297,74 €

0,00 €

Goldmünze 20 Euro "Eiche" 2010 Deutscher Wald (Deutschland)

303,03 €

0,00 €

Goldmünze 20 Euro "Uhu" 2018 Heimische Vögel (Deutschland)

542,84 €

0,00 €

Goldmünze 20 Euro "Wanderfalke" 2019 Heimische Vögel (Deutschland)

342,29 €

0,00 €

Investmentpaket BRD "8 x 20 Euro Goldmünzen"

2.320,38 €

0,00 €

Goldmünze "20 Euro BRD Komplettset Wald" (2010-15)

1.773,15 €

0,00 €

Goldmünze 5 Mark "Wilhelm" (Preußen)

594,38 €

0,00 €

Goldmünze 10 Mark "Friedrich I." (Baden)

411,35 €

0,00 €

Goldmünze 10 Mark "Ludwig II." (Bayern)

437,06 €

0,00 €

Goldmünze 10 Mark "Otto" (Bayern)

377,93 €

0,00 €

Goldmünze 10 Mark (Hamburg)

429,85 €

0,00 €

Goldmünze 10 Mark "Ludwig III" (Hessen)

580,34 €

0,00 €

Goldmünze 10 Mark "Wilhelm I." (Preußen)

286,68 €

0,00 €

Goldmünze 10 Mark "Wilhelm II." (Preußen)

287,38 €

0,00 €

Goldmünze 10 Mark "Friedrich" (Preußen)

329,16 €

0,00 €

Goldmünze 10 Mark "Karl" (Württemberg)

377,93 €

0,00 €

Goldmünze 10 Mark "König Wilhelm II." (Württemberg)

411,35 €

0,00 €

Goldmünze 10 Mark "Albert" (Sachsen)

535,34 €

0,00 €

Goldmünze 10 Mark "Georg" (Sachsen)

615,34 €

0,00 €

Goldmünze 20 Mark "Friedrich II." (Baden)

674,57 €

0,00 €

Goldmünze 20 Mark "Ludwig II." (Bayern)

612,89 €

0,00 €

Goldmünze 20 Mark "Otto" (Bayern)

595,03 €

0,00 €

Goldmünze 20 Mark "Wilhelm I." (Preußen)

532,34 €

0,00 €

Goldmünze 20 Mark "Wilhelm II." (Preußen)

531,14 €

0,00 €

Goldmünze 20 Mark "Friedrich" 1888 (Preußen)

549,61 €

0,00 €

Goldmünze 20 Mark "Friedrich I." (Baden)

674,57 €

0,00 €

Goldmünze 20 Mark "Wilhelm II.-Uniform" (Preußen)

589,61 €

0,00 €

Goldmünze 50x "20 Mark Wilhelm I. - Preußen" Tube

26.854,70 €

0,00 €

Goldmünze 50x "20 Mark Wilhelm II. - Preußen" Tube

26.543,57 €

0,00 €

Goldmünzen 4 x 20 Mark "Preußen-Könige"

2.282,39 €

0,00 €

Goldmünze 20 Mark "Albert" (Sachsen)

674,89 €

0,00 €

Goldmünze 20 Mark "Johann" (Sachsen)

641,89 €

0,00 €

Goldmünze 20 Mark (Hamburg)

543,61 €

0,00 €

Goldmünze 20 Mark "Karl" (Württemberg)

614,61 €

0,00 €

Goldmünze 20 Mark "König Wilhelm II." (Württemberg)

624,61 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldmünze 1/2oz "Australian Nugget" 1987 (Australien)

1.229,22 €

0,00 €

Goldmünze 10oz "Känguru" 1996 Australian Nugget (Australien)

22.970,89 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2004 Australian Nugget (Australien)

622,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Hase" 1999 Lunar I – Year of the Rabbit (Australien)

763,79 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2022 (Australien)

2.308,38 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2022 (Australien)

1.186,27 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2022 (Australien)

612,40 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 2022 (Australien)

246,10 €

0,00 €

Goldmünze 2oz "Känguru" 1995 Australian Nugget (Australien)

5.212,14 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2003 Australian Nugget (Australien)

642,82 €

0,00 €

Gold Münzbarren 1oz "Rectangular Dragon 2022"

2.300,54 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2002 Australian Nugget (Australien)

647,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2006 Australian Nugget (Australien)

1.221,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 2008 (Australien)

317,15 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2010 (Australien)

1.191,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 2017 (Australien)

272,38 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Super Pit 2022" Perth Mint

2.300,44 €

0,00 €

Goldmünze 2oz "Känguru" 1994 Australian Nugget (Australien)

5.764,33 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Hase" 2023 Lunar III – Year of the Rabbit (Australien)

2.307,88 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Hase" 2023 Lunar III – Year of the Rabbit (Australien)

607,77 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Hase" 2023 (PP) Lunar III – Year of the Rabbit (Australien)

691,47 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Hase" 2023 Lunar III – Year of the Rabbit (Australien)

254,58 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Hase" 2023 Lunar III – Year of the Rabbit (Australien)

1.195,52 €

0,00 €

Goldmünze 2oz "Hase" 2023 Lunar III – Year of the Rabbit (Australien)

4.590,41 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 2023 (Australien)

247,04 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2023 (Australien)

607,26 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2023 (Australien)

1.186,02 €

0,00 €

Gold Münzbarren 1oz "Rectangular Dragon 2023"

2.308,04 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Hase" 2023 Lunar III – Year of the Rabbit (Australien)

148,04 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Känguru" 1991 Australian Nugget (Australien)

153,80 €

0,00 €

Goldmünze 2oz "Australian Kookaburra" 2020 (PP/HR)

6.406,76 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Australian Koala" 2023 (PP/HR) (Australien)

2.959,04 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Südliches Breitmaulnashorn" 2023 Australia Zoo

2.815,05 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Super Pit 2023" Perth Mint

2.308,53 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Australian Nugget" 2023 Pride of Australia (Australien)

2.337,71 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Drache" 2024 (PP) Lunar III – Year of the Dragon (Australien)

2.845,04 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Drache" 2024 Lunar III – Year of the Dragon (Australien)

2.341,88 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Drache" 2024 Lunar III – Year of the Dragon (Australien)

264,79 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Drache" 2024 Lunar III – Year of the Dragon (Australien)

617,97 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Drache" 2024 Lunar III – Year of the Dragon (Australien)

1.205,52 €

0,00 €

Goldmünze 5oz "Australian Fabulous Four 2015"

13.025,19 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Koala 2024" (RAM)

2.445,04 €

0,00 €

Goldmünze 200 Dollars "Koala 1980" (Australien)

724,91 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Kangaroo Series" 2014 Explorers First Sightings Royal Australian Mint

280,68 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 2024 (Australien)

246,64 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2024 (Australien)

606,79 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2024 (Australien)

1.182,12 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2024 (Australien)

2.277,71 €

0,00 €

Goldmünze 2oz "Drache" 2024 Lunar III – Year of the Dragon (Australien)

4.657,91 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "90th Birthday Qu. Elizabeth 2016"

720,16 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Drache" 2024 Lunar III – Year of the Dragon (Australien)

147,54 €

0,00 €

Goldmünze 2oz "Känguru" 1998 Australian Nugget (Australien)

4.712,14 €

0,00 €

Goldmünze 5oz "Super Pit 2021" Perth Mint

12.025,19 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2024 (PP) The Perth Mint (Australien)

716,79 €

0,00 €

Goldmünze 2oz "Känguru" 2024 (PP/HR) The Perth Mint (Australien)

5.169,21 €

0,00 €

Goldmünze 0,5g "Mini Roo" 2024 (PP) Australian Kangaroo (Australien)

59,50 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "125th Anniversary" 2024 The Perth Mint (Australien)

2.296,39 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Koala 2023" (Australien)

254,51 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" Royal Australian Mint (Australien)

2.395,87 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Tiger" 2022 Lunar III – Year of the Tiger (Australien)

619,79 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Tiger" 2022 Lunar III – Year of the Tiger (Australien)

269,04 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Australian Emu 2021"

2.335,38 €

0,00 €

Goldmünze 2oz "Ochse" 2021 Lunar III – Year of the Ox (Australien)

4.639,15 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2021 (Australien)

1.174,52 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Maus" 2020 Lunar III – Year of the Mouse (Australien)

2.466,61 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2020 (Australien)

2.269,84 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Australian Emu 2020"

2.516,71 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Schwein" 2019 Lunar II – Year of the Pig (Australien)

2.342,94 €

0,00 €

Goldmünze 2oz "Schwein" 2019 Lunar II – Year of the Pig (Australien)

4.708,83 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2019 (Australien)

2.295,27 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2019 (Australien)

1.187,52 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Super Pit 2019" Perth Mint

2.318,04 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Hund" 2018 Lunar II – Year of the Dog (Australien)

2.312,18 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Hund" 2018 Lunar II – Year of the Dog (Australien)

1.200,86 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2018 (Australien)

2.280,27 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Hahn" 2017 Lunar II – Year of the Rooster (Australien)

2.445,04 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Hahn" 2017 Lunar II – Year of the Rooster (Australien)

1.200,66 €

0,00 €

Goldmünze 2oz "Hahn" 2017 Lunar II – Year of the Rooster (Australien)

4.663,16 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2017 (Australien)

2.271,87 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2017 (Australien)

605,82 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Swan/Schwan 2017" (Australien)

2.680,27 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Affe" 2016 Lunar II – Year of the Monkey (Australien)

1.185,46 €

0,00 €

Goldmünze 1/20 oz "Affe" 2016 Lunar II – Year of the Monkey (Australien)

148,84 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2016 (Australien)

2.300,81 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2016 (Australien)

1.201,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2016 (Australien)

605,82 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Ziege" 2015 Lunar II – Year of the Goat (Australien)

2.338,38 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Ziege" 2015 Lunar II – Year of the Goat (Australien)

249,13 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2015 (Australien)

2.290,71 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2015 (Australien)

1.181,82 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2014 25. Jubiläum (Australien)

2.291,21 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2014 (Australien)

2.286,61 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2014 (Australien)

1.211,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2014 (Australien)

605,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 2014 (Australien)

265,68 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Schlange" 2013 Lunar II – Year of the Snake (Australien)

643,69 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2013 (Australien)

2.279,64 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2013 (Australien)

1.196,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 2013 (Australien)

272,38 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2012 (Australien)

2.381,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2012 (Australien)

1.211,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2012 (Australien)

605,82 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Hase" 2011 Lunar II – Year of the Rabbit (Australien)

2.382,38 €

0,00 €

Goldmünze 2oz "Hase" 2011 Lunar II – Year of the Rabbit (Australien)

5.109,91 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Hase" 2011 Lunar II – Year of the Rabbit (Australien)

1.363,69 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Hase" 2011 Lunar II – Year of the Rabbit (Australien)

268,13 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2011 (Australien)

2.321,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2011 (Australien)

1.191,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2011 (Australien)

600,14 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 2011 (Australien)

302,38 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Tiger" 2010 Lunar II – Year of the Tiger (Australien)

607,18 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Tiger" 2010 Lunar II – Year of the Tiger (Australien)

147,76 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2010 (Australien)

2.311,34 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Ochse" 2009 Lunar II – Year of the Ox (Australien)

2.399,61 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2009 (Australien)

2.280,84 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2009 (Australien)

607,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 2009 (Australien)

302,38 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2008 (Australien)

2.361,34 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2007 Australian Nugget (Australien)

2.381,34 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2006 Australian Nugget (Australien)

2.381,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 2006 Australian Nugget (Australien)

292,15 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2005 Australian Nugget (Australien)

2.381,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2005 Australian Nugget (Australien)

649,82 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2004 Australian Nugget (Australien)

2.351,87 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2003 Australian Nugget (Australien)

2.381,34 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2002 Australian Nugget (Australien)

2.426,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2002 Australian Nugget (Australien)

1.196,99 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2001 Australian Nugget (Australien)

2.381,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2001 Australian Nugget (Australien)

607,82 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 2000 Australian Nugget (Australien)

2.381,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 2000 Australian Nugget (Australien)

1.200,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 2000 Australian Nugget (Australien)

649,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 2000 Australian Nugget (Australien)

292,38 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 1996 Australian Nugget (Australien)

272,38 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 1999 Australian Nugget (Australien)

2.321,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 1999 Australian Nugget (Australien)

1.192,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 1999 Australian Nugget (Australien)

608,64 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 1999 Australian Nugget (Australien)

272,38 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 1998 Australian Nugget (Australien)

2.371,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 1998 Australian Nugget (Australien)

1.206,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 1998 Australian Nugget (Australien)

667,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 1998 Australian Nugget (Australien)

287,38 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 1997 Australian Nugget (Australien)

2.321,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 1997 Australian Nugget (Australien)

1.196,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 1997 Australian Nugget (Australien)

637,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 1997 Australian Nugget (Australien)

272,38 €

0,00 €

Goldmünze 2oz "Känguru" 1997 Australian Nugget (Australien)

4.642,14 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 1996 Australian Nugget (Australien)

2.321,34 €

0,00 €

Goldmünze 2oz "Känguru" 1996 Australian Nugget (Australien)

5.012,14 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 1996 Australian Nugget (Australien)

1.172,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 1996 Australian Nugget (Australien)

632,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Känguru" 1996 Australian Nugget (Australien)

153,80 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 1995 Australian Nugget (Australien)

2.311,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 1995 Australian Nugget (Australien)

1.196,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 1995 Australian Nugget (Australien)

607,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 1995 Australian Nugget (Australien)

297,38 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Känguru" 1995 Australian Nugget (Australien)

153,80 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 1994 Australian Nugget (Australien)

2.321,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 1994 Australian Nugget (Australien)

1.203,49 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 1994 Australian Nugget (Australien)

617,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 1994 Australian Nugget (Australien)

272,15 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 1993 Australian Nugget (Australien)

2.321,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 1993 Australian Nugget (Australien)

1.226,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 1993 Australian Nugget (Australien)

617,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 1993 Australian Nugget (Australien)

272,15 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 1992 Australian Nugget (Australien)

2.311,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 1992 Australian Nugget (Australien)

1.190,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 1992 Australian Nugget (Australien)

636,64 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 1992 Australian Nugget (Australien)

272,15 €

0,00 €

Goldmünze 2oz "Känguru" 1992 Australian Nugget (Australien)

5.212,14 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 1991 Australian Nugget (Australien)

2.331,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 1991 Australian Nugget (Australien)

1.207,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 1991 Australian Nugget (Australien)

627,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 1991 Australian Nugget (Australien)

292,15 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" 1990 Australian Nugget (Australien)

2.331,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Känguru" 1990 Australian Nugget (Australien)

1.192,99 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Känguru" 1990 Australian Nugget (Australien)

622,82 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Känguru" 1990 Australian Nugget (Australien)

272,15 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Australian Nugget" 1989 (Australien)

2.341,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Australian Nugget" 1989 (Australien)

668,76 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Australian Nugget" 1988 (Australien)

2.336,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Australian Nugget" 1988 (Australien)

1.289,22 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Australian Nugget" 1988 (Australien)

628,76 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Australian Nugget" 1988 (Australien)

292,38 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Australian Nugget" 1987 (Australien)

2.381,34 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Australian Nugget" 1987 (Australien)

643,76 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Australian Nugget" 1987 (Australien)

312,38 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Känguru" versch. Jahrgänge (Australien)

2.236,61 €

0,00 €

Goldmünze 2 x 1/2oz "Känguru" Set – 2-teilig (Australien)

2.358,44 €

0,00 €

Goldmünze 4 x 1/4oz "Känguru" Set – 4-teilig (Australien)

2.399,71 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldmünze 20 Francs "Baudouin I." (Belgien)

443,92 €

0,00 €

Goldmünze 20 Francs "Leopold II." (Belgien)

428,29 €

0,00 €

Goldmünze 50 Euro "König Albert II." 2004 (Belgien)

692,35 €

0,00 €

Goldmünze 50 Euro "Justus Lipsius" 2006 (Belgien)

670,02 €

0,00 €

Goldmünze 50 Euro "Pactum Romanum" 2007 (Belgien)

585,68 €

0,00 €

Goldmünze 50 Euro "Erasmus Rotterdam" 2009 (Belgien)

680,02 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "EU-Gründerväter" 2002 (Belgien)

1.192,42 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "EU-Franc Germina" 2003 (Belgien)

1.212,42 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Dynastie" 2006 (Belgien)

1.212,42 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Münzprägung" 2007 (Belgien)

1.212,42 €

0,00 €

Goldmünze 100 Euro "Albert & Paola" 2009 (Belgien)

1.455,86 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldmünze 5 x 1g "CombiStar" (Cook Islands)

419,93 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Gold Star" 2021 (Cook Islands)

581,53 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Gold Star" 2021 (Cook Islands)

1.147,32 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Bounty" 2023 New Generation (Cook Islands)

2.298,04 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Bounty" 2020 New Generation (Cook Islands)

2.325,38 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Bounty" 2022 New Generation (Cook Islands)

2.325,38 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Bounty" (Cook Islands)

2.327,48 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "Armillary" (Cook Islands)

2.425,64 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldmünze "20 Pesos - Liberty 1926-1980" (Chile)

286,57 €

0,00 €

Goldmünze "50 Pesos - Liberty" (Chile)

680,23 €

0,00 €

Goldmünze "100 Pesos - Liberty" (Chile)

1.329,69 €

0,00 €
  Produkt Bezeichnung Einzelpreis Stück Verf. Zwischensumme

Goldmünze 30g "Panda - 2022" (China)

2.255,56 €

0,00 €

Goldmünze 15g "Panda - 2022" (China)

1.141,82 €

0,00 €

Goldmünze 8g "Panda - 2022" (China)

626,68 €

0,00 €

Goldmünze 1g "Panda - 2022" (China)

94,47 €

0,00 €

Goldmünze 5oz "Panda - 1987" (China)

13.635,31 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Panda - 1989 Great Wall" (China)

1.376,53 €

0,00 €

Goldmünze 30g "Panda - 2023" (China)

2.228,66 €

0,00 €

Goldmünze 15g "Panda - 2023" (China)

1.149,05 €

0,00 €

Goldmünze 8g "Panda - 2023" (China)

625,47 €

0,00 €

Goldmünze 3g "Panda - 2023" (China)

251,56 €

0,00 €

Goldmünze 1g "Panda - 2023" (China)

94,67 €

0,00 €

Goldmünze 1g "China Panda" 2024 (China)

92,00 €

0,00 €

Goldmünze 3g "China Panda" 2024 (China)

248,99 €

0,00 €

Goldmünze 8g "China Panda" 2024 (China)

624,73 €

0,00 €

Goldmünze 15g "China Panda" 2024 (China)

1.148,05 €

0,00 €

Goldmünze 30g "China Panda" 2024 (China)

2.225,47 €

0,00 €

Goldmünze "HongKong 1000$/Rückgabe an China"(1997)

1.097,37 €

0,00 €

Goldmünze 8g "Panda - 2021" (China)

627,47 €

0,00 €

Goldmünze 30g "Panda - 2020" (China)

2.392,82 €

0,00 €

Goldmünze 30g "China Panda" 2017 (China)

2.201,47 €

0,00 €

Goldmünze 8g "China Panda" 2017 (China)

621,97 €

0,00 €

Goldmünze 1g "China Panda" 2017 (China)

124,50 €

0,00 €

Goldmünze 30g "China Panda" 2016 (China)

2.255,56 €

0,00 €

Goldmünze 15g "China Panda" 2016 (China)

1.194,91 €

0,00 €

Goldmünze 8g "China Panda" 2016 (China)

633,96 €

0,00 €

Goldmünze 1g "China Panda" 2016 (China)

112,72 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "China Panda" 2015 (China)

2.354,21 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "China Panda" 2014 (China)

2.283,04 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "China Panda" 2013 (China)

2.327,71 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Panda - 2011" (China)

264,09 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "China Panda" 2010 (China)

2.372,71 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Panda - 2010" (China)

613,89 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Panda - 2010" (China)

265,68 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "China Panda" 2009 (China)

2.296,04 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Panda - 2009" (China)

1.284,27 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Panda - 2009" (China)

613,79 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Panda - 2009" (China)

253,81 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Panda - 2009" (China)

160,96 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "China Panda" 2008 (China)

2.338,21 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Panda - 2008" (China)

1.284,27 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Panda - 2008" (China)

690,89 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Panda - 2008" (China)

292,81 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "China Panda" 2007 (China)

2.383,88 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Panda - 2007" (China)

1.259,02 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Panda - 2007" (China)

320,68 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Panda - 2007" (China)

137,27 €

0,00 €

Goldmünze 1/25oz "Panda - 2007" (China) verschiedene Motive

112,41 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "China Panda" 2006 (China)

2.393,88 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Panda - 2006" (China)

635,89 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Panda - 2006" (China)

555,68 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Panda - 2006" (China)

137,27 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "China Panda" 2005 (China)

2.484,38 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Panda - 2005" (China)

719,15 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Panda - 2005" (China)

315,68 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Panda - 2005" (China)

127,27 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "China Panda" 2004 (China)

2.526,71 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Panda - 2004" (China)

1.349,27 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Panda - 2004" (China)

623,35 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Panda - 2004" (China)

325,68 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Panda - 2004" (China)

129,27 €

0,00 €

Goldmünze 1/2oz "Panda - 2003" (China)

2.060,54 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Panda - 2003" (China)

856,98 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Panda - 2003" (China)

370,68 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Panda - 2003" (China)

170,64 €

0,00 €

Goldmünze 1oz "China Panda" 2002 (China)

2.526,71 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Panda - 2002" (China)

193,05 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Panda - 2001" (China)

337,91 €

0,00 €

Goldmünze 1/4oz "Panda - 2000" (China)

752,85 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Panda - 2000" (China)

352,09 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Panda - 2000" (China)

488,12 €

0,00 €

Goldmünze 1/10oz "Panda - 1999" (China)

482,81 €

0,00 €

Goldmünze 1/20oz "Panda - 1999" (China)

548,12 €

0,00 €